Nanar Biennial Malmö

Nanar Biennial: En Mötesplats Mellan Norden och Mellanöstern

Nanar Biennial – en kulturell korsväg där nordiska och mellanösterns traditioner möts och samverkar. Utforska våra bibliotek, delta i våra språkcaféer, engagera dig i forskning och studier, och upplev gemenskapen i våra läsklubbar. Nanar Biennial står för kunskapsdelning och kulturell förståelse, en plats för dialog och upptäckter.

Nanar Biennial Malmö

Bibliotek och Läsklubb: En Fusion av Litteratur från Två Världar

Nanar Biennials bibliotek är en bro mellan norden och mellanösterns litterära världar, där vi erbjuder en bred samling av både regional och internationell litteratur. 

Vår läsklubb erbjuder en unik möjlighet att sammanföra människor för att utforska och diskutera litterära verk som speglar vår diversifierade värld.

Bibliotek
Group Of Middle Aged Friends Meeting Around Table In Coffee Shop

Nanar Biennial Malmö

Språkcafé: Språk som Bygger Broar

I vårt språkcafé främjar vi kulturell förståelse genom språk. Här får deltagarna möjlighet att öva svenska, samtidigt som de delar sina egna språk och kulturer. Vårt språkcafé är en plats för ömsesidig lärande och kulturellt utbyte, som stärker banden mellan norden och mellanöstern.

Nanarmagasinet: En Tidning För Kulturell Samverkan

Nanarmagasinet, en kulturtidskrift som binder samman Norden och Mellanöstern, erbjuder insiktsfulla artiklar och berättelser som reflekterar de rika kulturerna i dessa regioner. Genom vårt magasin skapar vi en gemensam plattform för dialog och ömsesidig förståelse.

Forskning och Studiecentrum: Fördjupad Förståelse Genom Samarbete

Centret strävar efter att stödja forskningen i de skandinaviska länderna inom områden som samhälle och politik samt övervaka frågor som rör integration och de problem som invandrare står inför. Detta görs bl.a. genom forskningsseminarier och vetenskapliga konferenser.
Man översätter och publicerar även forskning mellan olika språk, fr.a. svenska och arabiska.

Centret bidrar till att skapa en djupare förståelse för samhälleliga frågor i både Norden och Mellanöstern. Genom seminarier och konferenser skapar vi en plattform för forskare från olika regioner att samarbeta och dela med sig av sina insikter, stärkande banden mellan dessa två rika kulturer.

Kontakta oss

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor, vill ha mer information om någon av våra tjänster och vårt galleri eller om ni vill veta mer om oss och vad vi gör.

Besöksadress

Norra Grängesbergsgatan 15, 

214 44 Malmö

E-mail adress

Våra Sociala medier

[forminator_form id="1002"]

Nanar Biennial Malmö -
En Bro Mellan kulturer i Mellanöstern och Norden

Bli En Del av Aurora Biennial:
Ansök om medlemskap

Genom att ansöka för medlemskap hos oss får du tillgång till en värld av möjligheter där ditt konstnärliga uttryck kan bidra till en mångkulturell dialog.

Rulla till toppen