Nanar och Aurora Biennial

Om oss

Mer om oss

Presentation av Nanar Biennial Aurora

Nanar är en Malmöbaserad konst- och kulturförening som introducerar arabisk konst och kultur till en svensk och europeisk publik. Förutom att vara en samlingsplats för många arabiska intellektuella, författare och konstnärer i Europa och i arabvärlden, främjar Nanar även arabisk konst och kultur i Sverige. Nanars uppdrag är att främja förståelsen mellan de två världarna, öka kunskapen om arabisk konst och kultur i Sverige och övriga Europa samt att presentera både det intellektuella tankegodset och skönheten i den arabiska konsten.

Utifrån denna kontext skapades Aurora konst- och kulturbiennal, ett konstnärligt, litterärt och kulturellt evenemang, som erbjuder möjligheter till ett direkt och brett kulturellt utbyte mellan arabisk och svensk kultur. Evenemanget kräver att deltagarna har ett engagemang och intresse för att mötas över kulturgränserna, av att interagera och att låta sig inspireras av varandra.

Konst, Poesi och Musik: De Tre Pelarna av Kreativ Samverkan i Biennalen

Konst är den första pelaren med dess konnotationer i arabvärldens historia och dess sammanvävning med musik och poesi, oavsett om det är arabisk eller europeisk kultur.
Den andra pelaren är poesin, en av de äldsta och viktigaste litterära konsterna i den arabiska kulturen. Den har en konstnärlig och känslomässig grund som har en rikt uttrycksfull och symbolisk dimension och i sin ljudbild påminner om svensk poesi. Poesi är ett musikaliskt och språkligt verktyg som överskrider språket och dess regler genom vokala övertoner och klangfärger.
Den tredje pelaren är musik. Musik speglar kulturer och bygger en länk mellan språk och litteratur.
Konst, poesi och musik bildar tillsammans  en pluralistisk enhet.
Poesi läses som musik, konsten skildrar poesi och det visuella skildrar musik.

Som ett resultat av denna trilogi inbjuds konstnärer inom de olika disciplinerna för att skapa verk som går utöver det vanliga. De tre pelarna ger inspiration, men specificerar inte uttrycket eller tekniken för det kreativa arbetet. Det kreativa arbetet är upp till konstnärens fantasi, oavsett om det är en målning, en installation eller ett interaktivt musikstycke och fältet är öppet för en diversitet av olika uttryck
En specialiserad kommitté kommer att göra en bedömning av inlämnade verk och de som anses mest intressanta kommer att delta i biennalen. Kommittén kommer inte att påverka konstnärerna, ge direktioner eller begära en specifik stil.

Nanar konst- och kulturorganisation

Vår vision

Spela videoklipp

Vår vision är att bidra till konstnärlig berikning genom att öka det interkulturella samtalet. Detta gör vi genom att för konstälskare presentera nya trender, nya konstellationer och genom att visa exempel på aktuell utveckling inom konst och kultur runt om i världen. Vi vill även undersöka och visa hur vårt kulturarv påverkar och inspirerar den samtida konsten. Genom att skapa en plattform för konst och kultur hoppas vi att vi ska kunna bidra till ökad förståelse och inspirerande samtal över gränserna. 

Vår vision är vidare att skapa en konstmarknad med ett rikt nätverk som definieras av en opartisk och kollektiv struktur, bestående av internationella samarbeten med bl.a. institutioner, konstsamlare och konstälskare. Vi vill vara en plattform som sammanför både nya och etablerade konstnärer med professionella konstkännare 

Vi vill utan hänsyn till några gränser visa upp nya rörelser inom konsten, ge begåvade konstnärer en möjlighet att utveckla sin potential, upptäcka nya talanger och genom vårt nätverk fungera som ett skyltfönster för konstnärer och gallerier. Vårt mål är att bli ett centrum för undersökande och berikande av konst- och kulturlivet samt att sammanföra okända konstnärer med gallerier och samlare.

Vi önskar dig välkommen till våra evenemang, där noggrant utvalda konstverk från hela världen kommer att visas. Det rika kulturarvet i områden aktuella för evenemangen, möter den samtida moderna konsten och vi vill visa upp och utforska den magi som uppstår i detta möte.

Träffa Vårt Dedikerade Team Bakom Nanar

Möt människorna som ger liv till Nanar – ett team av passionerade individer förenade av en gemensam vision att främja och fira arabisk konst och kultur. Vårt mångsidiga team består av experter inom olika områden, från konstnärer och intellektuella till organisatörer och kulturambassadörer, alla dedikerade till att skapa en plattform för kulturell dialog och utbyte. Varje medlem av Nanars team bidrar med sin unika bakgrund och expertis, vilket berikar vårt arbete och stärker vår förmåga att bygga broar mellan kulturer. 

Grundare & General Kurator (Artist)

Akram Ogaily

CURATOR

Lena Svedjeholm

CURATOR

Janeric Johansson

CURATOR

Hamza bounoua

CURATOR

Hassan Alsoudany

RÅDGIVARE

Per Engelson

RÅDGIVARE

Janeric Johansson

RÅDGIVARE

Khalil Jasim

RÅDGIVARE

Samira Abdul Wahab

RÅDGIVARE

Alabbas Hassan

administrativ chef

Ola Majeed

administrativ chef

Åsa Sellberg

Språkansvarig för det svenska språket

Ali Al Salem

Språkansvarig för det engelska språket

Rulla till toppen