Villkor för deltagare

Nanar konst- och kulturorganisation

● Konst- och kulturorganisationen Nanar tar emot konstverk skickade från konstnären till Malmö.

● I händelse av att eventuella skador upptäcks på de mottagna verken ansvarar Nanarstiftelsen för att underrätta konstnären inom 10 dagar efter mottagande/uppackning av konstverken på plats/i Malmö, Sverige.

● Nanarstiftelsen packar konstverken efter utställningsperiodens slut utifrån att konstnären är ansvarig för frakten tur och retur. Konstnären ansvarar alltså för att påbörja samt sköta processen för retur av konstverken. Konstnären ansvarar alltså för att betala avgiften för frakten för returprocessen.

● Stiftelsen Nanar i Malmö lämnar tillbaka konstverken till samma adress som de ursprungligen skickades från.

Andra part (artist)

● Konstnären fyller i formulär 1 och 2 (genom att klicka på knappen nedan) som inkluderar den fullständiga titeln, alla detaljer, bilder på konstverket och information om konstverket (konstverkets titel, typ av material som används, storlek, pris, år). produktion, etc.).

● Konstnären ansvarar för att paketera och frakta de deltagande konstverken från sitt land till Sverige/Malmö, och ansvarar även för att dessa verk skickas till den första partens adress. Var medveten om att om försändelsen kommer med budfirma måste tullar betalas från fraktkostnaden eller så kommer tullvärdet att tillämpas). Konstnären kommer att betala detta belopp.

● Eftersom konstnären är ansvarig för att frakta konstverket från avsändningslandet måste han deklarera försändelsen som en tillfällig export, ordna med tullkontroll, förutom att skicka adress och information till exportombudet till (Nanar konst och kultur Förening / Aseel Rashid) till den första parten så att den första parten kan kommunicera med den.

(Detta krävs om konstverk returneras efter att erbjudandeperioden har löpt ut). I händelse av att den andra parten inte följer detta steg, vid återsändning av verken till ditt land, bär konstnären (den andra parten) det fulla ansvaret i händelse av att försändelsen stoppas vid tullens infart, förutom att betala inblandade skatter, alla avgifter, lagringsavgifter, och även Utföra procedurerna för att tömma försändelsen från flygplatsen och stå för alla risker och kostnader.

● Konstnären ansvarar för att skicka konstverken (målningarna) till den första parten utan inramning och glas, för att undvika skador på verken under fraktprocessen.

● Konstnären måste placera en etikett bakom konstverket (som anger namnet på konstnären och konstverket, typ av verk, storlek på verk, etc.)

● Konstnären får inte lägga till några ytterligare verk till försändelsen i sista minuten, och måste hålla sig till den godkända originallistan. Följaktligen ska den första parten inte hållas ansvarig för förlust/skada av något av de verk som tillkommit senare.

● Konstnären måste placera en etikett på varje fraktkartong, inklusive bilder och detaljer om konstverket i varje kartong. (Detta är nödvändigt för att undvika eventuella tullförseningar/problem).

● Konstnären ser till att verken är original och att priserna på de skrivna verken är rimliga.

● Den första parten kommer att dra av 30 % av försäljningsvärdet för de konstverk som säljs under utställningen från praktikens officiella hemsida Biennalnordic.com

● Konstnären betalar alla ursprungs-/destinationsskatter för de sålda verken, i enlighet med lagarna i det land där verken finns.

 

Alla konstverk måste skickas till följande adress: 

Botildenborgsvägen 56 C, 213 62 Malmö 

Aseel Rashid 

 

Besöksadress till Nanar Konst och Kulturförening: 

Norra Grängesbergsgatan 15, 214 44 Malmö, SWEDEN

Som konstnär är du ansvarig för att förpacka och skicka dina konstverk från ditt land till Malmö, Sverige. Du måste även deklarera försändelsen som en tillfällig export och ordna tullkontroll.

ADRESS:

Nanar Konst och Kulturförening

Norra Grängesbergsgatan 15, 214 44 Malmö, SWEDEN

Om skador upptäcks på konstverken när de tas emot i Malmö kommer Nanar att informera konstnären inom 10 dagar från mottagandet. Konstnären är ansvarig för att säkra en säker transport till Malmö.

Nanar Foundation paketerar om och skickar tillbaka konstverken efter utställningsperiodens slut till samma adress som de ursprungligen skickades från.

Ja, konstverken (målningar) ska skickas utan ram och glas för att undvika skador. Varje konstverk och förpackningslåda ska ha en etikett med konstnärens namn, verkets namn, typ, storlek och andra detaljer.

Det är viktigt att inte lägga till ytterligare verk i sista minuten. Nanar tar inte ansvar för förlust eller skador på verk som inte fanns med i den godkända ursprungliga listan.

Nanar tar ut en avgift på 30% av försäljningsvärdet för konstverk som säljs under utställningen.

Ja, konstnären betalar en deltagaravgift på 3500 svenska kronor eller motsvarande belopp i dollar eller euro till angivet bankkonto.

NANAR KONST & KULTURFÖRENINGEN /

Företagskonto, 8214-9 944 447 28-0

IBAN#: SE21 8000 0821 4994 4447 2840

Konstnären ansvarar för att betala alla skatter i ursprungs- eller destinationslandet för sålda verk, i enlighet med landets lagar.

Rulla till toppen